Những trường hợp khiếu nại tuổi CSPA thất bại

nếu qúy vị sớm gặp chúng tôi để cùng xem xét hồ sơ và có giải pháp kịp thời, phù hợp với các Điều Luật Di Trú Mỹ cho Diện F4, thì cơ hội thành công sẽ rất cao .
chu-thich-1
Diện F4 – Được anh chị em là công dân Mỹ bảo lãnh – Con kèm theo dưới 21 tuổi khi nộp đơn, trên 21 tuổi đến khi được xét Visa thường gặp bất trắc hoăc bị từ chối cấp Visa – Đạo Luật CSPA (Bảo Vệ Tình Trạng Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi) ảnh hưởng thế nào đến các bạn trong tình trạng này ?

Chú thích 1: Theo quy định trong đạo luật CSPA, để hội đủ điều kiện áp dụng CSPA, bạn cần phải đáp ứng tiêu chuẩn tuổi tính theo công thức CSPA của bạn phải dưới 21 và phải có động thái yêu cầu CSPA trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt giải quyết.

Chú thích 2: Lo lắng lớn nhất là con em đã trên 21 tuổi hoặc sắp sửa 21 tuổi. Nỗi lo đó ngày một nhiều hơn khi không biết cách theo đuổi hồ sơ trong vòng một năm kể từ ngày hồ sơ đến lượt giải quyết. Kết quả cuối cùng là con em không được cấp visa mặc dù được sự bảo vệ của đạo luật CSPA.

Tình trạng “ mắc kẹt” oan uổng khi đến lượt cấp Visa thì đã trên 21 tuổi, đã làm nhiều bạn trẻ và gia đình Việt Nam xin di dân vào Mỹ Diện anh chị em bảo lãnh F4 không thể cùng lên đường. Mỗi hồ sơ của qúy vị có những chi tiết thời gian và hoàn cảnh khác nhau, CMI Vietnam không thể liệt kê mọi hoàn cảnh và cách giải quyết, tuy nhiên, nếu qúy vị sớm gặp chúng tôi để cùng xem xét hồ sơ và có giải pháp kịp thời, phù hợp với các Điều Luật Di Trú Mỹ cho Diện F4, thì cơ hội thành công sẽ rất cao .

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *