Di Dân Đầu Tư Kinh Doanh

Cơ hội định cư dành cho người lao động

visa457

Hiện nay, mức lương của thợ chế biến thịt trung bình trên thị trường dao động trong khoảng AU$ 55,000 – 56,000/năm, thời gian làm

Di dân đến mỹ theo diện EB-5 có khó không?

eb-5

– Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc

Cách di dân sang úc diện kinh doanh sáng tạo đầu tư và đầu tư đáng kể

australia-business-innovation-and-investment-or-provisional-visa-subclass-188-visa

Chúng tôi cũng đảm bảo đạo đức nghiệp vụ và kết quả hữu hiệu, tối ưu cho khách hàng; mọi hồ sơ chỉ được nhận