Thăm Thân, Chữa Bệnh, Công Tác

Những thủ tục cần thiết để làm visa thăm người thân Mỹ

doan-tu-gd

Trong hoàn cảnh khẩn cấp về y tế, việc xin hẹn phỏng vấn khẩn có thể làm theo thủ tục Xin phỏng vấn sớm. Đương

Định cư Mỹ theo diện thăm người thân, du lịch và công tác

dinh-cu-my-dien-f4

Các cá nhân dự định đến Mỹ để nộp đơn xin gia nhập quân đội Hoa Kỳ và hưởng chế độ nhập tịch với các

Thủ tục đi công tác nước ngoài dành cho các cán bộ

chuan-bi-cho-mot-chuyen-di-cong-tac-nuoc-ngoai

– Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh