Thủ tục đi công tác nước ngoài dành cho các cán bộ

– Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.
chuan-bi-cho-mot-chuyen-di-cong-tac-nuoc-ngoai
Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài công tác không dùng ngân sách nhà nước hoặc vì việc riêng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan đơn vị gửi văn bản đề nghị cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài tại Sở Ngoại vụ.

– Địa chỉ: tầng 10, Tòa nhà A, Trụ sở làm việc liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thànhphố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang.

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Ngoại vụ thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

– Đối tượng xuất cảnh là cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài về việc công không sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hoặc đi giải quyết việc riêng có thời hạn ở nước ngoài trên 15 ngày.

– Đối với trường hợp cá nhân cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ra nước ngoài giải quyết việc riêng (thăm thân, tham quan, du lịch, chữa bệnh…) với thời hạn không quá 15 ngày làm việc.

2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

– Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang, Số 45 Hùng Vương, TP. Bắc Giang, Bắc Giang.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

– Công văn cho phép của cơ quan chủ quản của các đối tượng xuất cảnh gửi xin phép Giám đốc Sở Ngoại vụ;

– Đơn xin nghỉ phép của cá nhân (Đối với trường hợp đi nước ngoài vì việc riêng);

– Văn bản hoặc thư mời đi nước ngoài của các cơ quan, đơn vị hoặc phía đối tác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điểm b, Khoản 4, Điều 8, QĐ 509/2013/QĐ-UBND).

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu điều kiện:

a) Cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. (Luật Cán bộ công chức; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, Nghị định số 65/2012/NĐ-CP).

b) Có Công văn đồng ý của cơ quan chủ quản và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ cho phép xuất cảnh; Công văn nêu rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; chức vụ, mã ngạch, loại, bậc, hệ số lương (nếu đi công tác); đi nước nào; thời gian đi; mục đích; dự trù nguồn kinh phí phục vụ chuyến đi;

Văn bản hoặc thư mời đi nước ngoài của các cơ quan, đơn vị hoặc các đối tác (nếu có). (Điểm a, Khoản 4, Điều 8, QĐ 509).

Đơn xin nghỉ phép của cá nhân đối với các cá nhân đi nước ngoài vì việc riêng.

c) Không thuộc diện chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật.(Điều 21, Nghị định 136/2007/NĐ-CP)

d) Đối với các đoàn, cá nhân xuất cảnh công tác, chậm nhất 07 ngày sau chuyến đi, Trưởng đoàn (nếu theo đoàn), cá nhân có trách nhiệm gửi báo cáo về kết quả chuyến công tác tại nước ngoài tới Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ và đơn vị trực tiếp quản lý. (Điểm c, Khoản 8, Điều 8, QĐ 509/2013/QĐ-UBND)

11. Căn cứ pháp lý:

– Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Luật cán bộ, công chức năm 2008;

– Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

– Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 6/9/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

– Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

– Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *