Hướng dẫn cách tính tuổi CSPA

rất vui khi bạn ghé thăm để được hỗ trợ cặn kẽ và chính

American passport

American passport

HỎI:

Mẹ em được Anh của Mẹ bảo lãnh thuộc diện bảo lãnh Anh, Chị, Em của công dân Mỹ (F4). Ngày nộp hồ sơ cho Sở Di Trú là ngày là 23/02/2005. Ngày Sở Di Trú chấp thuận là 20/05/2009. Em sinh ngày 08/10/1991. Em có được đi kèm theo hồ sơ gia đình em được không?

3 năm trước, em có một người anh bà con cũng thuộc diện bảo lãnh F4. Người anh bà con này lúc đi phỏng vấn đã là 28 tuổi. Tính từ ngày Sở Di Trú nhận hồ sơ nộp vào cho đến khi được Sở Di Trú chấp thuận người anh bà con đã trên 21 tuổi tính theo tuổi CSPA. Lần đầu đi phỏng vấn với Cha Mẹ thì bị từ chối. Sau đó Cha Mẹ của người anh này đã viết một lá thư cho Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ thì được chấp thuận. Hiện tại người anh bà con đang định cư ở Mỹ được mấy năm nay. Tại sao người anh bà con đã trên 21 tuổi lại được đi? Em phân vân về vấn đề này mong được sự tư vấn và xin cám ơn CMI Vietnam.

TRẢ LỜI:

Chào bạn,

Child Status Protection Act (CSPA) là Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi. Đạo Luật CSPA bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/8/2002 nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho một số đương đơn đã bị “quá tuổi” (quá 21 tuổi trước khi được cấp thị thực) do các trì hoãn về hành chính trong tiến trình thị thực.

Để tính tuổi theo đạo luật CSPA cần phải có thông tin về ngày ưu tiên (ngày nộp đơn bảo lãnh), ngày chấp thuận (ngày Sở Di Trú gửi giấy chấp thuận hồ sơ) và ngày tháng năm sinh của người con cần tính tuổi.

Hồ sơ gia đình bạn thuộc diện bảo lãnh Anh, Chị, Em của công dân Hoa Kỳ. Hồ sơ này có ngày ưu tiên 23/02/2005, trong khi lịch visa diện bảo lãnh F4 của tháng 12/2016 Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia Hoa Kỳ (NVC) chỉ mới giải quyết cho những hồ sơ nộp trước ngày 22/12/2003. Hồ sơ của gia đình bạn trung bình phải chờ từ 1,5 năm trở lên, có thể thêm hơn nữa. Lý do lịch visa hàng tháng cho diện bảo lãnh F4 thường tăng rất ít, có tháng tăng thêm 2 tuần, hoặc 3 tuần, có tháng đứng yên.

Bạn sinh ngày 08/10/1991, hiện nay đã 25 tuổi. Hồ sơ gia đình bạn nộp cho Sở Di Trú là ngày 23/02/2005, được Sở Di Trú chấp thuận là ngày 20/05/2009, nghĩa là được phép cộng thêm thời gian gần 4 năm 3 tháng. Như vậy, dự đoán ngày đáo hạn trễ nhất của hồ sơ gia đình bạn là năm 1/2017, nghĩa là bạn sẽ được đi cho tới tháng 1/2017. Tuy nhiên thứ tự phải chờ cho lịch visa diện bảo lãnh F4 của bạn là từ 1,5 năm trở lên khi so sánh với ngày đáo hạn trễ nhất (ngày được đi) là tháng 1/2017, trường hợp của bạn sẽ quá tuổi CSPA rất cao, nếu không nói là không đi được.

Mỗi hồ sơ diện bảo lãnh Anh, Chị, Em của công dân Hoa Kỳ là một hoàn cảnh khác nhau. Không có việc áp dụng cách thực hiện tính tuổi CSPA của trường hợp này cho một trường hợp khác được, cho dù có cùng một Diện bảo lãnh, thậm chí cùng một ngày ưu tiên. Lý do, hồ sơ của người anh bà con này, bạn không biết được thời gian được cộng thêm bao nhiêu ? ngày ưu tiên? và có thời gian diễn biến của lịch visa diện bảo lãnh F4 lên xuống thất thường.

Khiếu nại tuổi CSPA là quyền lợi của chính con em trong gia đình của diện bảo lãnh Anh, Chị, Em của công dân Hoa Kỳ. Quyền lợi này chỉ đạt được khi có sự hướng dẫn bởi các Chuyên Viên Tư Vấn nhiều kinh nghiệm. CMI Vietnam rất vui khi bạn ghé thăm để được hỗ trợ cặn kẽ và chính xác nhất.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *