Di dân đến mỹ theo diện EB-5 có khó không?

– Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc phát sinh.
eb-5
EB-5 Visa là gì?
– Chương trình được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 1990 để tạo điều kiện phát triển đầu tư vào nền kinh tế Mỹ.
– Chương trình EB-5 visa, cũng được gọi là Di dân theo diện đầu tư, được vận hành bởi Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Thông qua chương trình EB-5, những doanh có điều kiện có thể đầu tư vào một dự án và sẽ được cấp thẻ xanh để trở thành thường trú nhân của Mỹ.
– Người có EB-5 visa có thể sống và làm việc vĩnh viễn tại Mỹ cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi.
– Chương trình đã được cải cách vài lần để tăng nhu cầu xin EB-5 visa. Những lần cải cách đó bao gồm việc hình thành các Trung tâm Khu vực EB-5 thông qua một Chương trình thí điểm.

Những yêu cầu về đầu tư di dân cấp EB-5 Visa
– Để đáp ứng các yêu cầu về EB-5 visa, nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp Mỹ vì lợi nhuận. Khoản đầu tư bắt buộc phụ thuộc vào vị trí và loại hình của doanh nghiệp nhận khoản đầu tư đó. Nhìn chung, khoản vốn đầu tư phải là $1.000.000 tính theo tỉ giá thị trường hiện tại của Mỹ. Vốn đầu tư được rót vào những khu vực bị suy thoái kinh tế được gọi là Khu vực tập trung nghề nghiệp (TEA) hoặc vùng nông thôn và có thể đủ điều kiện ở mức đầu tư bắt buộc là $500,000. Các khoản đầu tư theo diện EB-5 phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong ít nhất 2 năm.

Có bao nhiêu EB-5 Visa được cấp hàng năm?
– USCIS dành 10.000 visa cho các nhà đầu tư EB-5 hàng năm, tuy nhiên chỉ tiêu 10.000 visa này không bao giờ đáp ứng được. Số lượng nhà đầu tư của Việt Nam được cấp EB-5 visa ngày càng tăng.

Các Trung tâm Khu vực EB-5
– Các ứng viên xin EB-5 visa có hai quyền lựa chọn đầu tư: Đầu tư cá nhân hoặc vào Trung tâm Khu vực EB-5. Các nhà đầu tư cá nhân phải tự tìm các dự án đầu tư và phải giữ vai trò quản lý trực tiếp trong việc giám sát dự án đó. Đầu tư cá nhân là lựa chọn tốt nhất cho những nhà đầu tư muốn có nhiều quyền kiếm soát hơn đối với khoản đầu tư của họ và dự án nhận khoản đầu tư đó.

– Các ứng viên xin EB-5 visa cũng có thể đầu tư vào một Trung tâm Khu vực EB-5. Lựa chọn này là tối ưu nhất đối với những nhà đầu tư muốn nhập cư hơn là giành được doanh thu tối đa trên khoản đầu tư của mình. Các Trung tâm Khu vực được USCIS chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. Các Trung tâm Khu vực chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của chương trình EB-5 của USCIS. Việc này sẽ giảm bớt căng thẳng cho các nhà đầu tư bởi vì họ không chỉ chịu trách nhiệm cho việc đáp ứng các yêu cầu của chương trình. Do đó, đầu tư vào các Trung tâm Khu vực sẽ phù hợp với những nhà đầu tư muốn làm việc theo cách thức không can thiệp trong đó họ không phải chịu trách quản lý trực tiếp khoản đầu tư của họ. Khoảng 90% ứng viên EB-5 đầu tư qua hình thức Trung tâm Khu vực.

Hồ sơ xin EB-5 Visa
Các ứng viên xin EB-5 visa phải thực hiện theo ba bước chung để được thường trú tại Mỹ:

1. Nộp đơn I-526 cho USCIS trình bày rằng họ đã đầu tư theo diện EB-5 vào một:

– Doanh nghiệp cá nhân mà sẽ tạo ra 10 việc làm toàn thời gian HOẶC
– Một Trung tâm Khu vực của USCIS trong đó nhà đầu tư có thể tạo ra 10 công việc trực tiếp, giám tiếp và/hoặc phát sinh.

2. Khi I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào I-485, Đơn xin thay đổi tình trạng hoặc DS-230, Đơn xin Visa định cư, tùy thuộc vào việc ứng viên đó đang ở Mỹ theo dạng không định cư. Đây là đơn sẽ giúp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có đủ điều kiện có được chiếc thẻ xanh.

3. Cuối cùng, nhà đầu tư phải chứng minh rằng họ đáp ứng được tất cả các điều kiện theo diện EB-5 cuối năm tạm trú trong thời hạn 2 năm bằng cách nộp đơn I-829 để hủy bỏ các điều kiện tạm trú. Sau đó nhà đầu tư, vợ/chồng, và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ trở thành thường trú nhân và nhận thẻ xanh 10 năm.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *