bài học giáo dục nước ngoài

Hệ thống các trường phổ thông trung học công lập tại Hoa Kỳ

du-hoc-trung-hoc-my-bang-massachusetts

3.3 Đến nơi: Gia đình bản xứ hoặc nhân viên phụ trách của Educatius sẽ đón học sinh tại sân bay. Sinh viên quốc tế