visa 457 là gì

Những điều cần biết về di dân tay nghề 457 vào úc

cmi-vietnam-dinh-cu-uc-dang-cong-ty-bao-lanh

Đáp: Có thể, 2 năm sau khi được cấp Visa 457, người lao động có thể xin trở thành thường trú nhân với các quyền