các loại trường học ở nước ngoài

Cách để phân biệt trường Công, trường Tư & Cao đẳng cộng đồng ở Mỹ

phan-biet-truong-cong-truong-tu-cao-dang-cong-dong-o-my

Ngoài ra, một số trường còn trao bằng danh dự. Để hội đủ điều kiện nhận bằng danh dự, tùy theo yêu cầu của từng